“we serve holidays and beyond”

11 Days to 14 Days Tour Packages

Leh

Leh Manali Tour

Duration : 10 Nights / 11 Days

Destinations Covered : Delhi – Shimla – Kullu – Manali – Jispa – Sarchu – Leh – Delhi


Amber Fort

Imperial Treasures of India

Duration : 10 Nights / 11 Days

Destinations Covered : Delhi – Agra - Jaipur – Jodhpur - Udaipur – Mumbai


Khajuraho Temple

Glimpses of India

Duration : 11 Nights / 12 Days

Destinations Covered : Delhi - Varanasi - Sarnath - Khajuraho - Agra - Fatehpur Sikri - Ranthambhore - Jaipur – Udaipur - Delhi


Palitana Temples

Golden Triangle with colors of Gujrat

Duration : 11 Nights / 12 Days

Destinations Covered : Delhi – Agra - Jaipur – Ahmedabad - Dasada - Bajana – Bhuj - Gondal – Bhavnagar - Palitana – Lothal – Ahmedabad


City Palace, Jaipur

Land of the Maharajas India Tour

Duration : 12 Nights / 13 Days

Destinations Covered : Delhi - Agra - Ranthambore National Park - Jaipur - Jodhpur - Udaipur - Delhi


Kerala Ayurvedic Treatment

Kerala Ayurveda Tour

Duration : 13 Nights / 14 Days

Destinations Covered :Chennai - Trichy - Tanjore - Madurai - Periyar - Kumarakom - Cochin - Marari Beach - Cochin


Kathmandu Temples

North India & Nepal Temples Tour

Duration : 14 Nights / 15 Days

Destinations Covered :New Delhi - Jaipur - Agra - Khajuraho - Varanasi - Kathmandu